Parterapi

Påbörja er resa till en medkännande och tillfredställande relation

Om parterapi

Parterapi kan vara värdefullt i olika stadier av en relation; från att bygga en stabil grund till att utforska er nuvarande situation och att hantera eventuella utmaningar och konflikter.

Här får ni en möjlighet att bygga en relation som består av medkänsla, intimitet och vänskap. Ni får med er verktyg och övningar som ni sedan kan använda i er vardag framåt.

I terapin får ni professionellt stöd för att utforska era känslor, beteenden och dynamik, samt identifiera vad ni behöver för att utveckla er relation. Genom att förstå era anknytningsstilar kommer ni att utvecklas i att möta varandra med värme och medkänsla i med- och motgångar. Med empatisk kommunikation får ni öva på att hantera utmaningar och konflikter på ett hälsosamt sätt.

Parterapi är också en plats för att få stöd i utvecklad fysisk intimitet och vad som kan behövas för en mer kärleksfull relation. 

Är ni främst intresserade av att se på gemensamma målbilder framåt, vilka värderingar som är viktiga för er som par och hur ni ska ta er dit så kan samtalen ha en mer coachande inriktning. 

0K1A0855

Sessioner

Sessionerna är 90 minuter långa och hålls på svenska eller engelska. Sessionerna sker i Yoga Folks lokaler på Södermalm i Stockholm, eller online, beroende på vad som passar er bäst. 

Utformandet av terapiprocessen och sessionerna anpassas till er relation och de behov som ni har som par och individer. Terapi är en kontinuerlig process, tid till reflektion och övningar mellan sessionerna är ofta värdefullt. 

Metod

I parterapi arbetar jag utifrån ett integrativt terapeutiskt förhållningssätt med grunderna i psykosyntes, kognitiv beteende terapi (KBT), compassion fokuserad terapi och ACT. Jag använder också verktyg från empatisk kommunikation och aknytningsteori.

Vi identifierar och bearbetar era relations- och anknytningsmönster, och hur de påverkar er relation. Vi arbetar också med empatisk kommunikation, aktivt lyssnande, medveten närvaro och acceptans som en väg till förståelse och utveckling. 

Mitt mål är att erbjuda en trygg miljö där ni kan vägledas i utvecklingen av er relation. Tillsammans kommer vi att bygga en stabil grund, navigera genom utmaningar och utforska era gemensamma visioner.

Ni får med er verktyg och övningar som ni sedan kan använda i er vardag framåt. Terapi är en process och tid för reflektion mellan sessionerna är värdefull.

Sagt om Josefin

Kan inte med ord beskriva min tacksamhet för denna kvinna och all hjälp jag fått från henne. Jag har lärt mig såå mycket om mig själv, mina mönster, beteenden etc och fått med mig en massa verktyg. Jag har alltid känt mig väl bemöt och trygg i hennes sällskap. Jag märker också hon otroligt passionerad hon är för sitt yrke och sin vilja att hjälpa sina klienter. Rekommenderar henne varmt <3
Filippa
individuell terapi
Vi upplevde Duo Weekend som en trygg plats att utforska många olika aspekter av vår relation. Särskilt tog vi med oss grunderna i empatisk kommunikation, vilket vi nu har börjat integrera i vårt dagliga liv. Josefin förde med sig sin härliga energi, humor och kunskap till workshoppen och fick alla deltagare att känna sig välkomna. Stor pluspoäng för att vara queer-vänlig!
Tuva
från kurs "duo weekend"