Familjerådgivning

Vägen till trygga familjerelationer

Om familjerådgivning

Familjerådgivning är för er som vill få support och stöd i att hantera och utveckla relationerna inom er familj. Att navigera familjedynamik kan vara utmanande och ibland är det hjälpsamt med extern support. 

I familjerådgivning får ni vägledning i att få trygg kontakt, identifiera mönster och utforska vad ni behöver för att växa och utvecklas som individer och tillsammans inom familjen. Att gå i terapi tillsammans kan ge en plattform för att etablera en känsla av trygghet och stabilitet mellan er. 

Här ges en möjlighet att undersöka roller, vilka anknytningsmönster som finns och hur ni vill att er relation ska utvecklas framåt. Mitt mål är att ge er de verktyg och det stöd som behövs för att navigera livets utmaningar med medkänsla och empati. 

Familjerådgivning är öppen för alla familjeenheter, oavsett om du söker stöd med en förälder, vuxet barn, syskon eller en annan nära familjemedlem. 

0K1A0855

Sessioner

Sessionerna är 90 minuter och hålls på svenska eller engelska.

Sessionerna anpassas utifrån era behov och specifika omständigheter. Terapiprocessen och dess struktur utgår alltid ifrån era behov och mål. 

Reflektionstid mellan sessionerna kan vara värdefullt och att utföra övningar tillsammans mellan sessionerna kan vara gynnsamt för er kontakt och utvecklingen av relationen. Sessioner på på plats äger rum i Yoga Folks lokaler på Södermalm i Stockholm. Om ni bor utanför Stockholm eller om det passar eller bättre så ses vi online. 

Metod

I familjerådgivning så utgår jag ifrån ett integrativt terapeutiskt synsätt som grundar sig i psykosyntes, kognitiv beteendeterapi (KBT), self compassion focused therapy och Acceptance and commitment therapy. Jag använder också verktyg och metoder från empatisk kommunikation och anknytningsteori.

Genom att utforska era behov, känslor och beteendemönster strävar vi efter att fördjupa er medvetenhet och upptäcka insikter som främjar en sund relationsdynamik. Med fokus på er relation och dess unika behov är mitt mål att ge er stöd för att utveckla er relation på ett hälsosamt och berikande sätt. 

Förhoppningen är en miljö där både individer och familjeenheten kan läka och växa tillsammans, samtidigt som ni utrustas med verktyg att använda i er vardag.

Terapi är en process och verktyg och metoder anpassas efter era specifika behov och förutsättningar.

Sagt om Josefin

Jag känner en stor tacksamhet för all hjälp jag har fått från Josefin. Jag har lärt mig mycket om mig själv, mina mönster, beteenden, och har fått nya verktyg. Jag har alltid känt mig väl omhändertagen och trygg i hennes sällskap. Det är tydligt hur passionerad hon är för sitt yrke och för att hjälpa sina klienter. Jag rekommenderar henne varmt <3
Filippa
individual therapy
Vi upplevde Duo-helgen som en trygg plats där vi kunde utforska många olika delar av vår relation. Vi tog särskilt med oss grunderna i empatisk kommunikation, som vi nu har börjat integrera i vår vardag. Josefin hade en härlig energi, humor och kunskap. Hon fick alla deltagare att känna sig välkomna. Ett stort plus för att vara queer-vänlig!
Tuva
from couples course