Individuell Samtalsterapi

I samtalsterapi får du en möjlighet att möta dig själv med medkänsla, att utforska dina möjligheter, potential och syfte. Här får du stöd i att hantera tidigare erfarenheter i livet, undersöka dina relationer och att hitta nya hjälpsamma strategier framåt.

Samtalsterapi är en möjlighet att ta reda på vad du behöver och längtar efter. Vi ser på dina utmaningar här och nu och om det är gynnsamt bearbetar vi tidigare händelser i livet.

I samtalsterapi får du tillfälle att förstå dig själv bättre och du får insikt i dina behov, känslor och beteendemönster. Samt hur detta påverkar dig i olika delar av livet. 

Vill du fokusera på relationer använder vi verktyg från anknytningsteori och empatisk kommunikation. 

För att kunna hitta nya strategier framåt är det viktigt att du känner dig trygg och här får du förutsättningar för att kunna möta dig själv med större självmedkänsla. 

I coaching fokuserar vi på den riktning som du vill ta i ditt liv och hur du kommer dit.

Sessioner

Individuella sessioner i samtalsterapi är 50 minuter och sessionerna utformas från dina behov som klient.

Sessionerna sker på plats i Yoga Folks lokaler på Södermalm i Stockholm eller online beroende på vad som passar dig bäst. Samtal på svenska och engelska. 

Samtalsterapi är en process och tid för reflektion mellan sessionerna är värdefull. Terapirummet är en inkluderande och varm plats, när vi träffas i rummet eller online.

Metod

Jag arbetar utifrån ett integrativt terapeutiskt förhållningssätt med grunderna i psykosyntes, kognitiv beteende terapi (KBT), compassion fokuserad terapi och ACT. 

Verktyg och metoder utgår alltid från den enskilda klientens behov. 

En session inleds med en incheckning för att etablera dina behov här och nu. 

Jag arbetar utifrån ett holistiskt tankesätt och tror att det finns en viktig koppling mellan psyket och kroppen. Vid tillfällen är det gynnsamt med mindfulness övningar och andra tekniker som har en lugnande inverkan på nervsystemet.

Om det är fördelaktigt för den terapeutiska processen så använder vi ibland oss av kreativa uttryck som meditation och skapande av bilder.