Parterapi

Många relationer kan vid tillfällen i livet behöva stöd och hjälp utifrån. 

Parterapi är för er som vill fördjupa förståelsen för varandra, hitta nya sätt att kommunicera, identifiera eventuella problem och ta hand om och utveckla er relation.  

Parterapi är också för er som upplever utmaningar och konflikter där ni behöver stöd och strategier för att hantera er situation.

I parterapi får ni gemensamt nya insikter om era mönster och roller i relationen samt får verktyg att uppmärksamma dina och din partners behov, känslor och beteenden.

Parterapi eller familjerådgivning är också för dig som vill gå i samtalsterapi med en familjemedlem, släkting, nära vän eller kollega.

Är ni främst intresserade av att se på gemensamma målbilder framåt, vilka värderingar som är viktiga för er som par och hur ni ska ta er dit så kan samtalen ha en mer coachande inriktning. 

Sessioner

Sessionerna är 90 minuter långa och utformas från era behov som par. 

Sessionerna sker i Yoga Folks lokaler på Södermalm i Stockholm, eller online beroende på vad som passar er bäst. Sessionerna hålls på svenska eller engelska

Metod

Vi identifierar och bearbetar era relations- och anknytningsmönster, och hur de påverkar er relation. Vi arbetar också med empatisk kommunikation, aktivt lyssnande, medveten närvaro och acceptans som en väg till förståelse av varandra. 

Genom övningar får ni med er verktyg som ni kan använda er av utanför terapirummet. Terapi är en process och tid för reflektion mellan sessionerna är värdefull.

Jag arbetar utifrån ett integrativt terapeutiskt förhållningssätt med grunderna i psykosyntes, kognitiv beteende terapi (KBT), ACT, compassion fokuserad terapi och schematerapi. Jag använder också verktyg från Imago och Empatisk kommunikation.